Maj

Wiosna to najlepszy czas na rozpoczęcie sezonu grillowego. Już chyba każdy z nas rozmyślał o tym, kiedy będzie mógł rozpalić grilla i zjeść pyszne kiełbaski. Dlatego też już na początku maja urządziliśmy przepysznego grilla, jednocześnie otwierając świetlicowy sezon grillowy!
1
2

Nie zabrakło również wielu gier i zabaw!
34

Dnia 24 maja dzieci z wszystkich grup pojechały na wycieczkę do chorzowskiego ZOO. Celem wyjazdu było wzbogacenie wiadomości na temat dzikich zwierząt żyjących w różnych rejonach świata, zapoznanie z warunkami życia zwierząt mieszkających w ZOO oraz kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania w miejscach publicznych i przyjemne spędzenie czasu. Dzieciom dopisywały dobre humory. Nasi wychowankowie podczas wycieczki mieli okazję zobaczyć niespotykane na co dzień zwierzęta i ptaki pochodzące ze wszystkich kontynentów. Przyglądanie się zachowaniu egzotycznych zwierząt budziło wśród nich wiele emocji. Bezpośredni kontakt ze zwierzętami sprawił, że wiadomości zdobyte podczas wycieczki na trwałe zapiszą się w pamięci dzieci. Pobyt w ZOO dostarczył dzieciom wiele wrażeń i radości. Dzieci wróciły do domów troszkę zmęczone, ale bogatsze o nowe doświadczenia.
567

Dnia 25 maja nasi podopieczni wzięli udział w szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie przeprowadzili ratownicy medyczni z Fundacji Na Rzecz Bezpieczeństwa i Obronności Kraju GROT. Celem szkolenia było wyrobienie odpowiednich postaw u dzieci oraz przygotowanie ich do natychmiastowego przeprowadzenia akcji ratunkowej w obliczu wystąpienia zagrożenia życia i zdrowia. Program zajęć obejmował część teoretyczną i praktyczną. W pierwszej części szkolenia uczniowie poznali zasady udzielania pierwszej pomocy, tj. zakres czynności, które mają na celu pomóc poszkodowanemu w stanie zagrożenia życia i w innych sytuacjach wymagających udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej. Prowadzący zajęcia wyjaśnił, kiedy i dlaczego należy rozpocząć resuscytację. Zademonstrował jak prawidłowo wezwać pomoc, jakich udzielić informacji dyspozytorowi. Druga część szkolenia ukierunkowana była na praktykę, czyli właściwe zastosowanie ucisków i wdechów ratowniczych. Następnie, pod czujnym okiem specjalisty, każdy uczestnik szkolenia mógł wykorzystać zdobyte informacje podczas ćwiczeń z użyciem fantomów oraz specjalistycznego sprzętu medycznego. Uczniowie ćwiczyli z fantomami do nauki podstawowych zabiegów resuscytacyjnych prawidłowe wykonywanie technik przywracania podstawowych parametrów życiowych .
Udział w tym szkoleniu przyczynił się do pogłębienia i usystematyzowania wiedzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz umożliwił nabycie umiejętności racjonalnego zachowania w nagłych przypadkach, jak również zwiększył świadomość dzieci na temat roli ratownictwa społecznego i konieczności niesienia pomocy .

89

Dzień później udaliśmy się na wycieczkę do Tarnowskich Gór. Celem wycieczki było zwiedzanie Zabytkowej Kopalni Srebra. Dzieci miały okazję spacerować podziemnymi korytarzami oraz mogły podziwiać wyrobiska komorowe ukształtowane przez człowieka – „Gwarka”
i przyrodę. Poznały również historię górniczego regionu zwiedzając Multimedialne Muzeum Górnictwa. Dopełnieniem wrażeń był podziemny przepływ łodziami na trasie 270m. Atmosferę tajemniczości w kopalni tworzyło delikatne światło lamp górniczych. Podziemna przeprawa dostarczyła wszystkim wielu pozytywnych wrażeń i była największą atrakcją. Z Kopalni Srebra udaliśmy się do skansenu maszyn parowych i parowozów, który znajduje się obok wejścia do kopalni. Mogliśmy tam podziwiać eksponaty z przełomu XIX i XX wieku. Mieliśmy tam również okazję przejechać się kolejką. Pod koniec wycieczki udaliśmy się do restauracji na ciepły obiadek. Wycieczka była niezapomnianym przeżyciem, ciekawym doświadczeniem oraz miło spędzonym czasem.

10 1112 13 14 15

26 maja to wyjątkowy dzień, w którym okazujemy wdzięczność naszym mamom. W Dzień Matki wszyscy nasi podopieczni obdarowali swoje mamy laurkami oraz pięknymi życzeniami!
16