KONFERENCJA „SIEMIANOWICE PRZECIW PRZEMOCY”

KONFERENCJA „SIEMIANOWICE PRZECIW PRZEMOCY”

W piątek 30 czerwca br. odbędzie się organizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich konferencja „Siemianowice przeciw przemocy”.

Konferencja  „Siemianowice przeciw przemocy” realizowana jest w ramach Programu „Sprawiedliwość”, finansowanego ze środków funduszy norweskich i środków krajowych.

Wydarzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Hotelu Diament Vacanza przy ul. Olimpijskiej 4 w Siemianowicach Śląskich 30.06.2023r. o godz. 9:30.

Swoje referaty przedstawią specjaliści na co dzień działający w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej nie tylko z terenu Siemianowic Śląskich, ale także w innych miastach.

Celem spotkania będzie przedstawienie możliwości zmian w funkcjonowaniu systemu przeciwdziałania przemocy domowej, a tym samym zmniejszenia skali występowania tego zjawiska, w oparciu o innowacyjne i interdyscyplinarne rozwiązania. Konferencja skierowana jest nie tylko do specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy, ale także do mieszkańców Siemianowic Śląskich.

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia znajdują się w poniższej agendzie.

                                  SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!!

Projekt „Siemianowice przeciw przemocy
realizowany w ramach Programu „Sprawiedliwość”,

finansowanego ze środków funduszy norweskich i środków krajowych

 

                                                                                                                                                      

                                                                      AGENDA KONFERENCJI

1„Siemianowice przeciw przemocy”
w dniu 30 czerwca 2023 r.
w sali konferencyjnej Hotelu Diament Vacanza
przy ul. Olimpijskiej 4 w Siemianowicach Śląskich

 

9:00 – 9:30               Rejestracja uczestników

9:30 – 9:35               Otwarcie konferencji, przywitanie przybyłych gości

9:35 – 9:45               „Znaczenie budowania dobrych relacji w kontekście utworzenia                                                Centrum dla   Rodzin” – Agnieszka Szymańska, Miejski Ośrodek                                                Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich              

9:45 – 9:55               Prezentacja filmu promujacego Projekt pn. „Siemianowice przeciw                                             przemocy”

9:55 – 10:25             „Podejmowanie interwencji przez funkcjonariuszy Policji w                                                        związku z przemocą domową, w świetle nowych przepisów                                                       antyprzemocowych” – podkom. Ewelina Stępień-Hajda, Komenda                                           Wojewódzka Policji w Katowicach

10:25 – 10:55            „Wybrane aspekty samookaleczeń dzieci i młodzieży” – Mirosława                                            Bochner, psycholog

10:55 – 11:25             „Przemoc domowa w perspektywie superwizora” – Agnieszka                                                     Szeptuch, „INTEGRA” Dąbrowa     Górnicza

11:25 – 11:55            „Działania kuratora w kontekście przeciwdziałania przemocy                                                    domowej” – Mirela Sadlik, I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej przy                                        Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich

11:55 – 12:15            Przerwa kawowa

12:15 – 12:20           Prezentacja filmu o działaniach podejmowanych na rzecz                                                              przeciwdziałania przemocy na terenie Siemianowic Śląskich

12:20 – 12:50           „Społeczność terapeutyczno – readaptacyjna jako metoda pracy z                                           osobami stosującymi przemoc” – Edward Szeliga, Fundacja                                                         POMOST w Zabrzu

12:50 – 13:20          „Dziecko krzywdzone w kontekście działalności Fundacji MODUS                                           VIVENDIBarbara Łężak, Fundacja MODUS VIVENDI w                                                         Siemianowicach Śląskich

13:20 –13:50           „Zjawisko przemocy domowej z perspektywy ośrodka interwencji                                            kryzysowej” – Joanna Maj, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w                                                    Siemianowicach Śląskich

13:50 – 14:00          Podsumowanie i zakończenie konferencji