MOPS zatrudni pracownika socjalnego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich poszukuje kandydatów na stanowisko pracownika socjalnego do pracy z rodzinami zastępczymi.

Wymagania obowiązkowe:

– wykształcenie w zawodzie pracownika socjalnego, pedagoga, socjologa, psychologa;

– znajomość oraz umiejętność stosowania i interpretacji przepisów z zakresu Ustawy wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

– umiejętność planowania i organizowania pracy własnej;

– wysoki poziom umiejętności społecznych, w szczególności: komunikacji, asertywnego zachowania, nastawienia na współpracę;

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres e mail: mops@mops.siemianowice.pl lub kontakt telefoniczny  z działem kadr: 32 765 62 42.