MOPS  ZATRUDNI  PSYCHOLOGA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich zatrudni psychologa do pracy w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego dla Dzieci w Siemianowicach Śląskich przy ul. Śniadeckiego 13.

Wymiar czasu pracy do ustalenia.

Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.

Wymagane kwalifikacje:

Prawo wykonywania zawodu psychologa w rozumieniu ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r.  o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.

Mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Do obowiązków pracownika na stanowisku psychologa w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego dla Dzieci będzie należało w szczególności:

  1. Diagnozowanie sytuacji dzieci, udzielanie porad, wsparcia;
  2. Prowadzenie oddziaływań edukacyjnych w kwestiach opiekuńczo – wychowawczych;
  3. Prowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych z dziećmi i ich rodzicami na terenie Placówki;
  4. Wspieranie dziecka oraz jego rodziny w trudnych sytuacjach losowych;
  5. Prowadzenie dokumentacji z zakresu udzielania pomocy, konsultacji, porad, warsztatów oraz indywidualnych planów pomocy dziecku i rodzinie;
  6. Wspieranie wychowawców grup w działaniach wynikających z planu pracy z grupą;
  7. Tworzenie wraz z wychowawcami indywidualnych diagnoz podopiecznych, a w oparciu o nie indywidualnych planów pracy w zakresie dotyczącym pomocy psychologicznej;
  8. Sporządzanie opinii na potrzeby sądu.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres sd@mops.siemianowice.pl.