Siemianowice Śląskie przeciw przemocy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od września realizuje nowy projekt „Siemianowice Śląskie przeciw przemocy” współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

„Siemianowice Śląskie przeciw przemocy – projekt poprawy sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie” to nowa inicjatywa siemianowickiego MOPS skierowana do:
- rodziców w szczególności z rodzin objętych nadzorem kuratorskim oraz rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie korzystających z pomocy OIK,
- rodziców objętych opieką asystenta rodziny korzystających z pomocy Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej,
-słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
- przedstawicieli lokalnych instytucji, organizacji z miasta oraz miast ościennych,
-społeczności lokalnej Siemianowic Śląskich.

Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie na terenie miasta Siemianowice Śląskie.
Cel główny zostanie osiągnięty poprzez następujące cele szczegółowe: zwiększenie świadomości społecznej na temat zagrożeń płynących z przemocy w rodzinie; poszerzenie wiedzy na temat skutków przemocy w rodzinie, podniesienie kompetencji wychowawczych pozwalających na wychowanie dzieci bez przemocy, zapobieganie powielaniu nieprawidłowych wzorców rodzinnych i propagowanie dobrych oraz nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

Warsztaty dla rodziców – mają na celu poszerzenie wiedzy na temat skutków przemocy w rodzinie, zapobieganie powielaniu złych nawyków rodzinnych i środowiskowych oraz propagowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich. Ponadto warsztaty będą nastawione na nabywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych przez osoby biorące udział w zajęciach.
Spotkanie dotyczące poszerzenia wiedzy na temat zagrożeń płynących z przemocy w rodzinie wobec osób starszych dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Kampania społeczna dotycząca tematyki przemocy
Konferencja dotycząca problematyki przemocy w rodzinie – celem zorganizowania konferencji będzie zwiększenie świadomości dotyczącej zagrożeń płynących z przemocy i nawiązanie nowych kontaktów w zakresie przeciwdziałania przemocy oraz zacieśnienie istniejącej współpracy pomiędzy różnego rodzaju instytucjami i organizacjami.

Ten wpis został opublikowany w kategorii . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.