Zostań rodziną zastępczą

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina o trwającej w naszym mieście akcji „Otwórz drzwi swojego serca”, której celem jest rozpowszechnienie idei rodzicielstwa zastępczego i wyłonienie kandydatów do pełnienia tej funkcji.

Dzieci do pełnego i harmonijnego rozwoju swojej osobowości potrzebują odpowiedniego środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i akceptacji. Niestety wiele dzieci, z różnych powodów pozbawionych jest tych podstawowych wartości. Dlatego właśnie nieustannie poszukujemy ludzi o wielkim sercu, którzy zaopiekują się osamotnionym dzieckiem, podzielą się z nim swoją miłością, otoczą troską, ofiarują bezpieczeństwo, ciepło i szczęście.
Pełnienie rodziny zastępczej może zostać powierzone małżonkom, ale i osobom nie pozostającym w związku małżeńskim. Ponadto, aby zostać rodzicem zastępczym niezawodowym nie trzeba rezygnować z pracy. O tych i wielu innych kwestiach związanych z rodzicielstwem zastępczym można dowiedzieć się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Pracownicy Ośrodka poinformują Państwa o tym jak wyglądają procedury związane z zawiązaniem rodziny zastępczej.
Jeżeli zainteresowała Państwa ta forma pomocy potrzebującym dzieciom wystarczy skontaktować się z pracownikiem MOPS – ul. Szkolna 17 w Siemianowicach Śl. pokój nr 28 nr tel. 32 765 62 28.