Aktywny samorząd – wnioski

Od 9 września można składać wnioski

w ramach projektu „Aktywny Samorząd”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich, informuje o rozpoczęciu przyjmowania wniosków w ramach Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem internetu).

Aktywny Samorząd” to pilotażowy program dla osób niepełnosprawnych finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Termin przyjmowania wniosków:

– od 09 września do 10 października 2019 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020 – semestr zimowy).

Wnioski należy składać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Szkolna 17, Siemianowice Śląskie (pokój nr 16, w poniedziałki od 7.30 do 16.00 i od wtorku do piątku od 7.30 do 14.00) lub drogą drogą elektroniczną przez portal SOW (szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.pfron.org.pl w zakładce SOW).

Z treścią programu, zasadami oraz obowiązującymi kierunkami i warunkami brzegowymi w roku 2019, można zapoznać się na stronie internetowej www.pfron.org.pl oraz www.mops.siemianowice.pl w zakładce „Aktywny Samorząd”.