Trwa rekrutacja do projektu Blisko Ciebie

Trwa rekrutacja do projektu.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że trwa rekrutacja do nowego projektu „Blisko Ciebie- systemowa integracja społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi i środowiska lokalnego w Siemianowicach Śląskich”. Projekt jest realizowany w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”.
Jeżeli cierpisz na depresję, schizofrenię, nerwicę lub inne zaburzenia psychiczne i chcesz uczestniczyć w projekcie zapraszamy do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Szkolnej 17, pokój nr 42 lub prosimy o kontakt telefoniczny: 32 765 62 42. Do udziału w projekcie zachęcamy również rodziny i sąsiadów osób zaburzonych.
W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące działania: zajęcia w Klubie „Wsparcie”, którego beneficjentami będzie 20 osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu naszego miasta, grupa edukacyjno – wspierająca dla rodzin i środowiska sąsiedzkiego, cykl imprez kulturalnych dotykających problematyki zaburzeń psychicznych skierowanych do mieszkańców Siemianowic Śląskich oraz kampania informacyjno – promocyjna.
Realizacja projektu zakończy się 31 grudnia i mamy nadzieję, że wszelkie jego założenia zostaną zrealizowane, a co najważniejsze pomogą one osobom z zaburzeniami psychicznymi sprawniej i pewniej funkcjonować w społeczeństwie.