MOPS dla rodzin

W ramach projektu pn. „Aktywny Debiut” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śl. stworzył miejsce do rekreacji i wypoczynku dla rodzin, które mieści się przy ul. Mickiewicza.

Przypominamy, że projekt „Aktywny Debiut” realizowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i skierowany był do mieszkańców naszego miasta w wieku od 18 do 27 lat, którzy nie pracują i korzystają ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Podjęcie realizacji projektu było spowodowane bezrobociem oraz związanymi z nim problemami w grupie ludzi młodych.

W ramach projektu realizowanego przez MOPS zaplanowano również CAL tj. Centrum Aktywizacji Lokalnej i zgodnie z założeniami wzięło w nim udział część uczestników projektu, co służyło rozwijaniu wolontariatu, jak również nabywaniu doświadczenia przez uczestników zaangażowanych w powyższe działania.

IMG_1949

Jednym z głównych celów CAL była poprawa funkcjonowania mieszkańców danego rejonu i w tym przypadku objęło ulicę Mickiewicza, charakteryzujący się dużym natężeniem problemów społecznych. Z mieszkańcami tej okolicy uzgodniono, że w ramach CAL powstanie tam miejsce do spędzania wolnego czasu dla rodziców i dzieci.

W roku 2014 mieszkańcy rozpoczęli prace związane z uporządkowaniem terenu przez oczyszczenie z zalegających tam śmieci. Aby teren stał się bardziej przyjazny dla oka powstały piękne, wielobarwne graffiti. Natomiast po okresie zimowym w kwietniu 2015 roku uczestnicy projektu wraz z współmieszkańcami przystąpili do finalizowania prac związanych z utworzeniem miejsca do spędzania wolnego czasu dla rodziców i dzieci. Za pomocą własnych narzędzi mieszkańcy z zakupionych materiałów ze środków UE zrobili dwie piaskownice, ławki i stół oraz dwie tablice edukacyjne umieszczone na otaczających plac murze i wszystko wspólnie pomalowano. Do dwóch zrobionych piaskownic zakupiono również czysty piasek, a piasek pozyskany w zeszłym roku został wykorzystany do wysypania części placu przeznaczonego do zabaw zręcznościowych. Największą atrakcją dla najmłodszych okazały się zabawy w powstających piaskownicach.

IMG_2044