Komunikat dotyczący 500+ w pieczy zastępczej

Treść komunikatu została zawarta w piśmie Dyrektora Departamentu Polityki Rodzinnej MPiPS i można ją tutaj przeczytać.

Pragniemy poinformować, iż wnioski dotyczące przyznania dodatku wychowawczego 500+ – będą przyjmowane w siedzibie MOPS w Siemianowicach Śląskich, w pokoju nr 28.