Staże zawodowe

111

REGIONALNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
realizuje w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich projekt pn. „RAZEM Z NAMI” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne, działanie 9.1: Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.7 Regionalne wsparcie integracyjne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy- tryb nadzwyczajny.

sep

Od 01.04.2023 r. nasze uczestniczki zostały zatrudnione w ramach stażu na stanowiskach:
– pomoc biurowa,
– pomoc wychowawcy.

Staże zaplanowaliśmy na okres trzech miesięcy.

zdjecie_biuro

zdjecie nr 1AZdjęcie nr2