Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich, przystapił do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: „Samodzielność – Aktywność – Mobilność” – Dostępne Mieszkanie, Mieszkanie dla Absolwenta. Wnioski można składać tylko i wyłącznie drogą elektroniczną przy wykorzystaniu Systemu Obsługi Wsparcia (SOW). Szczegółowe informacje na temat zasad naboru wniosków są dostępne poniżej.

Program Dostępne mieszkanie – zakres ogólny
Program Mieszkanie dla absolwenta – zakres ogólny
Szczegółowe zasady finansowania realizacji programu Dostępne mieszkanie
Szczegółowe zasady finansowania realizacji programu Mieszkanie dla absolwenta